Logo Semois Aventure
Reconnu comme attraction touristique par la rgion Wallone . Label de qualit 2 soleils
Contactez-nous, demandez des informations ou une demande de réservation

Rejoignez Semois Aventure sur Facebook


Semois Aventure

Tél.: +32(0)496/52.92.54
Fax : +32 (0)61 46 40 72
secretariat@semois-aventure.be

Carrière du beaubru
6830 Bouillon
Belgique
Plan d'accès
TVA : BE 718.518.887
RCN : 21 994

Ferme restaurant

Tél. : +32 (0)61 46 76 46
Fax : +32 (0)61 46 40 72

La Passerelle 26
6830 Frahan - Bouillon
Belgique

TVA : BE 679 085 419



logo marque ardenne

logo Agence Wallone exportaion


recommandatie

 

Bouillon, « Parel van de Semois » bevindt zich in een van de groenste regio’s van de Belgische Ardennen. –Daarom heeft Semois Aventure gekozen zich hier te vestigen. Om duurzaamheid en de eenvoudige schoonheid te respecteren houden we constant rekening met U veiligheid, omtrent de natuur.en het parcours.

Gelieven de condities van Semois Aventure te respecteren om U verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.

 

Wie kan er deelnemen aan de activiteiten op het avonturen park :

<< Ons moto >> avontuurlijk sporten is toegankelijk voor iedereen.

Kinderen: voor veiligheid reden worden kinderen onder de 13 jaar niet toegelaten (minimale grote 1,30 m – armen uitgestrekt 1,70 m).

Minderjarige kinderen worden altijd begeleid met toestemming van de ouders.

Gelieven reservaties te boeken voor groepen van af min 10 personen.

Families, weekend’s en schoolvakanties (Belgische) reservatie boeken.

Het is mogelijk dat u in een groep word opgenomen.

Gelieven ons secretariaat te bellen voor de nodige info.

 

AANBEVOLEN KLEDIJ:

Vergeet niet dat we ons in België bevinden dus we vragen wij jullie aangepaste kledij mee te brengen. Wij dragen geen verantwoordelijk en er is geen terug betaling als de cliënt er geen rekening mee houd.

- Wandel of sport schoenen met getande zolen (sandalen en open schoenen zijn niet toegelaten).

Sportieve kledij: Een stevige comfortabel broek, T-shirt en hemd.

Alle activiteiten bevinden zich buitendeur gelieven je aan te passen aan de weer omstandigheden. (Regenjas).

Gelieven waardevolle objecten in de wagen te laten wij zijn niet verantwoord voor eventuele diefstal.

Denk er aan om brillen en lang haar vast te maken.

Vermijd het dragen van sieraden en andere kostbaarheden.

 

Verfrissingen:

Wij bieden niet alcoholische dranken aan.

Het is ten strengste verboden om te roken of alcohol te drinken.

Dronkenschap word niet getolereerd op het parcours.

Er is geen keuken aanwezig.

Picknicken is toegestaan.

 

Rokers :

Wij bevinden ons in een bosrijke omgeving.

Sigaretten peuken vervuilen onze aarde en zijn gevaarlijk op het parcours,

EPI.

In dit kader, hebben we een verbod tot roken op het terrein.

 

EPI (persoonlijke beschermingsmiddelen):

Voor U veiligheid, vertrouwen we u met een volledig EPI (Harnas, karabijhaak, helm, descendeurs, handschoenen ...).

Elk verlies of misbruik wordt in rekening gebracht.

 

Afval :

Het afval word gesorteert.

Er staan sorteer vuilbaken op onze basis.

 

Toiletten :

Degemiddeld Belg verbruikt het equivalent van een zwembad aan water. We hebben gekozen voor Ecco toilet en het papier is biologisch afbreekbaar.

 

Coachen :

Bij U aankomst en op het einde Krijgt U « fitting », een duidelijke uitleg over U EPI

U wordt altijd begeleid door een (facilitator) gids en U Krijgt een duidelijke uitleg op de begane grond of in de hoogte.

Op de Kabelbaan, word U beveiligd door een van onze Monitoren.

 

Schema’s :

Het Park is geopend van 11 tot 18h.

Laatste vertrek 17h.

 

Algemeen:

De voorgestelde algemene verkoop condities zijn van toepassing op al onze.aanbiedingen.

Onze algemene en bijzondere voorwaarden kunnen slechts gewijzigd worden mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen de partijen. Ze worden geacht door de Cliënt aanvaard te worden door het enkel feit van de door hemgeplaatste bestelling, zelfs in het geval dat ze in tegenstelling zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Deze laatste verbinden ons niet tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard zijn geweest . Wij kunnen in geen enkel geval vermoed worden daarmee ingestemd te hebben wegens het feit dat we het contract zouden hebben aanvaard zonder daarbij de bepalingen die verwijzen naar de algemene of de bijzondere voorwaarden of andere gelijkaardige bepalingen van de Cliënt te hebben aangevochten.

Niet-toepassing of wijziging van enige bepaling uit dezeverkoopsvoorwaarden, kan leiden tot niet-toepassing van andere voorschriften.

 

Prijs :

Elke offerte is geldig voor 30 kalenderdagen.

 

Betalingen:

Een voorschot van 50% met betaling 10-dagen-voor-het evenement is vereist.

Het resterende bedrag wordt betaald voor het evenement.

Voor België: overschrijvingen op het Nummer CBC BE 15 7320 0922 2630.

Voor buitelanse overschrijvingen Code BIC = CREG BEBB Code IBAN = B 15 7320 0922 2630

Voor Franse overschrijvingen CMN de Sedan

No 15629 08857 00030951840 92.

Wij aanvaarden geen bank kaarten.

 

Reserveren van een evenement:

Het boeken van het evenement is van kracht na de ontvangst van de betaling.

De aanbieding is geldig voor 30 kalenderdagen.

 

Conflicten:

Een reservatie kan worden betwist uitsluitend per post binnen de 7 dagen.

Alle geschillen met onze klanten zijn binnen de bevoegdheid van de rechtbank, de jurisdictie van het hoofdkantoor in Neufchâteau Tenzij de verzoeker, liever een andere bevoegde rechter verantwoordelijk stelt.

Deze bevoegdheidsclausule geldt ook in geval van meerdere beklaagden, als een bijkomende interventie of garantie.

Belgische wetgeving wordt alleen van toepassing in geval van betwisting.

 

 

Het annuleren van een activiteit:

Annuleringen of wijzigingen moeten schriftelijk worden ingediend.

Voor elke annulering of wijziging van een activiteit, zal de terugbetaling wordt berekend als er :

Vertraging van meer dan 15 dagen voor het evenement: de waarborg word volledig terug betaald.

Vertraging van meer dan 7 dagen voor het evenement: de waarborg word bewaard voor administratieve kosten.

7 dagen of minder: de totale prijs van de activiteit zal worden bewaard ter compensatie van de operatie.

-Ongepaste kledij kan niet worden gebruikt als een excuus voor annulering of terugbetaling.

- In geval van annulering als gevolg van (harde wind, storm, ...), Semois Adventure zal de cliënt het totale betaalde bedrag terug betalen.

- Semois Adventure behoudt zich het recht om activiteiten te annuleren bij niet-naleving van deze voorwaarden en het behouden van de waarborgsom als schadevergoeding.

- Wij behouden ons het recht om alle activiteiten te stoppen in het geval van abrupte klimaatverandering die de activiteiten gevaarlijke zou maken. In dit geval wordt niets terugbetaald.

 

 

Afbeeldingen :

Semois Adventure is de enige eigenaar van beelden, ongeacht het mediumdie ze genomen heeft tijdens het evenement.

Fotogalerijen zijn te vinden op onze website. U kunt deze laten verwijderen als U niet akkoord gaat.

 

Waarom Semois Aventure?

Het team :

 • Ons team bestaat uit mensen die actief zijn in de wereld van het evenement voor meer dan 10 jaar.
 • De facilitators hebben allemaal volgde een coaching training aan mentoring groepen.
 • Onze medewerkers volgt jaarlijks bijscholing om de veiligheid van de activiteiten en het leren van nieuwe technieken te garanderen.
 • Onze facilitators zijn opgeleid om Adventure Sports technieken.

Verzekering :

 • Insurance "RC Exploitatie", Contract No. 600025689 NCA in ALLIANZ, ingrijpen alleen in geval van fout van onze kant (de fysieke conditie, faciliteiten, coaching, ...).
 • Let op de briefing gegeven door onze facilitators.
 • Wij vragen u om ons op dezelfde dag dat de individuele bewijs van ontslag bevestigd.

Onze site :

 • Onze site is gelegen in de voormalige loopbaan Beaubru en is het onderwerp van een enkele vergunning No. D3100 / 8410 / RGPED / 2005/15 / GW-PU (4554).

Onze faciliteiten :

 • Onze activiteiten zijn in volledige overeenstemming met de "Active Leisure" wet van 1 juli 2004.
 • Een risicoanalyse wordt vastgesteld door het bedrijf TUV SUD BENELUX.
  Rapport P-B-08-06-002
  .
 • Alle kabels en kabelbinders hebben een certificaat van door onze leveranciers geleverde conformiteit..
 • Elk jaar wordt er een controle-instantie verklaart onze faciliteiten en onze Individuele beschermingsmiddelen (PBM) voor u beschikbaar
  beschikking.
 • De armaturen zijn zomers door ons gemaakt.
Newsletter

Abonnement à la Newsletter


Ontvang HTML?

dernières photos

semois aventure photos

Retrouvez nous sur Google+

Google+

Voir toutes les photos

Copyright © 2011 Semois Aventure - Tous droits réservés